Sulama sistemi profesyonel bir uygulama ve bu uygulamanın devamlılığı için büyük önem arz etmektedir.Çünkü düzenli sulama sayesinde her alan ihtiyacına göre eşit derece de sulanacak ve bu sayede bitkiler optimal derece de büyüme kaydedecektir.

Ayrıca bitkilerin mantari hastalıklara karşı dayanımı artacak ve risk minimuma inecektir. Bu konuların yanında otomatik sulama sistemi yapılırken planlama çok önem taşımaktadır.Yanlış planlamalar, aşırı sulama yada az sulamaya sebep olacağından sistem verimli çalışmayıp bitki ölümlerine neden olacaktır. Otomatik sulama sistemi hidrofor vb. gibi materyallerin oluşturduğu bir bütündür.

Bu bütünün parçaları planlama aşamasında alan belirli zonlara ayrılmalı alan için uygun hidrofor ve boru çapları seçilmelidir. Bu duruma göre fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir. Bu sistem yapılırken uygun kazı hesapları yapılması gerekmekte uygulama sonunda sulama springleri normal kottan alçakta ve yüksekte kalmamalı. Bu durum alan sulama verimliliğini düşürmektedir.Ayrıca istenmesi durumunda bu sistem uydu kontrollü ve yağmur sensörü de eklenerek uzaktan kontrolle de sisteme müdahale edilebilir.

Alan içerisindeki açık yeşil alanların sulaması sprinklerle, bitki parterleri, ağaç-ağaçcıklar ve çalılar da damlama sistemi ile sulanmaktadır. Ayrıca ana şebeke hattından beslenen can suyu vanaları (hidrant) sisteme dahil edilir.

GardenShop Peyzaj ; bünyesinde bulundurduğu sulama hizmeti ile alanın gereksinimlerini düşünerek otomatik sulama sistemi planlamasını ve uygulamasını yapmaktadır.

Uzmanına Sorun

Hizmet hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!