Peyzaj mimarlığı hizmetleri içinde yer alan, altyapı, drenaj, tesviye, sulama, bitkilendirme, sert zemin, uygulama işlemlerini kapsamaktadır. Uygulama aşamasında kullanılacak her türlü iş makinesi ekipman ve sarf malzemeleri tarafımızdan sağlanmakta olup, yapılacak olan tüm uygulamalar peyzaj mimarları tarafından yapılmaktadır.

Peyzaj uygulamaları çevre özelliklerine ve bölgedeki mimari yapılara uygun olarak müşteri istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Her uygulama, bulunduğu bölgedeki mimari yapıyla ve çevreyle ilişki içerisinde olmalıdır. Seçilen bitkilerin ve diğer materyallerin, bölgedeki toprak, su ve hava koşullarına uygun olarak seçilmesine özen gösterilmeli ve bu koşullara en uygun malzemeler seçilmelidir.

Garden Shop; üstlendiği tüm projelerde sahip olduğu kalite yönetim sistemini uygulamayı ilke edinmiştir. Peyzaj uygulamasının çevreye uygun olarak oluşturulması kadar bakımının ve onarımının yapılması da önemlidir. Bitkisel ve yapısal peyzajın korunması ve sağlıklı gelişiminin sağlanması ancak sürekli ve bilinçli bir bakım programı ile mümkün olmaktadır. Garden Shop peyzaj uygulama hizmetlerinin yanı sıra peyzaj bakım ve onarım hizmetleri de vermektedir.

Uzmanına Sorun

Hizmet hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!